Olitalia

Plastic no more

Rozpoczęty w styczniu 2018 r. projekt ma na celu ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych.

Partnerzy projektu

Partnerzy projektu

W projekcie Plastic No More uczestniczy wielu partnerów. Na ich czele stoi Instytut Badań Zoologicznych „Anton Dohrn” w Neapolu, reprezentowany przez dyrektora badań profesora Silvestra Greco. Równie ważnymi partnerami, którzy pomagają nam osiągnąć cel projektu, są Slow Food International, Uniwersytet Nauk Gastronomicznych w Pollenzo, Polieco, Coripet oraz stowarzyszenia Lipu i MareVivo.

Działania na rzecz ograniczenia plastikowych opakowań

 • Zwróciliśmy się do wszystkich obecnych dostawców materiałów z tworzyw sztucznych i innych potencjalnych dostawców z prośbą o używanie bardziej zrównoważonych surowców o takich samych właściwościach jak tworzywa sztuczne:
  • Formy do butelek: mniejsza waga i wykorzystanie tworzywa rPET
  • Cieńsza folia plastikowa
 • Ekologiczny design
 • Testy zgodne z nowymi materiałami
 • Okrągły stół z dużymi sieciami handlowymi w celu promowania korzystania z nowych przyjaznych środowisku butelek (wykonanych z rPET i mających inny kształt pozwalający na ograniczenie wagi opakowania) oraz uruchomienia systemu zbiórki butelek PET w kompaktorach w punktach sprzedaży, przewidując zachęty dla konsumentów
Działania na rzecz ograniczenia plastikowych opakowań
Kroki podjęte w celu zmniejszenia wpływu produktu na środowisko

Kroki podjęte w celu zmniejszenia wpływu produktu na środowisko

 • Zmniejszenie wagi form do butelek PET o różnej wielkości od 2012 r. (w celu ograniczenia zużycia surowców)
 • Wprowadzenie nowej szklanek butelki „Evolution” od 2013 r., uzyskując korzyści w postaci ograniczenia zużycia surowców i zoptymalizowania logistyki. 

Kroki podjęte w celu ograniczenia odpadów z produkcji

Począwszy od 2011 r. wprowadzono ulepszenia w liniach produkcyjnych butelek PET (we wszystkich rozmiarach) w celu ograniczenia ilości form o ponad połowę
Kroki podjęte w celu ograniczenia odpadów z produkcji
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Współpraca z Polieco nad organizacją łańcucha recyklingu tworzywa PET w branży żywieniowej
 • Tworzywo PET poddane recyklingowi, lub inaczej rPET, może być wykorzystane do produkcji nowych butelek, ponieważ włoskie przepisy dopuszczają stosowanie w opakowaniach mających bezpośredni kontakt z żywnością do 50% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Wspieranie badań

 • Szukanie naturalnych całkowicie biodegradowalnych materiałów
 • Szukanie nowych materiałów, które mogą w pełni zastąpić plastikowe opakowania. Dążenie do opracowania naturalnych w pełni biodegradowalnych materiałów, nawiązując w tym celu partnerstwa z uczelniami i przedsiębiorstwami typu start-up
 • Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska w celach edukacyjnych Stowarzyszenia Mare Vivo i Lipu przeprowadziły kampanie informacyjne (on-line, na kompaktorach przeznaczonych do umieszczenia w punktach sprzedaży...).
Wspieranie badań
Plan zwiększenia zrównoważoności w miejscu pracy

Plan zwiększenia zrównoważoności w miejscu pracy

Zgodnie z wprowadzonymi niedawno przepisami Parlamentu Europejskiego znoszącymi produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych Olitalia dąży do ograniczenia zużycia plastiku głównie w odniesieniu do opakowań produktów gotowych. Ponadto w biurach firmy wyeliminowano jednorazowe artykuły z tworzyw sztucznych, takie jak kubki, talerze, sztućce i słomki. W automatach nie sprzedaje się już plastikowych butelek, a gorące napoje podawane są w papierowych kubkach z drewnianymi mieszadłami. Olitalia postanowiła dodatkowo zwiększyć świadomość wśród swoich ponad 130 pracowników, dając każdemu stalową butelkę na wodę o pojemności 500 ml i instalując dystrybutory wody w przestrzeni biurowej Olitalia i Acetaia, w których można uzupełnić butelkę wodą niegazowaną w temperaturze pokojowej lub zimną albo wodą gazowaną. Ponadto opracowano wytyczne dotyczące unikania marnowania energii i wody oraz usprawnienia zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Resztki żywności są zbierane przez wyspecjalizowaną firmę w celu ponownego wykorzystania na paszę dla zwierząt lub do produkcji biodiesla.

Future goals

Plastic no more
Odchudzona produkcja
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych