Plastic no more

Plastic no more

Plastic No More to projekt oparty na wymiernych działaniach na rzecz ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych – czyli o 677 ton rocznie (biorąc pod uwagę dane dotyczące zużycia tworzyw sztucznych z 2017 r.). Projekt narodził się w 2018 r. i jest prowadzony przez Olitalia Group we współpracy przede wszystkim ze stacją zoologiczną "Anton Dohrn" w Neapolu, reprezentowaną przez koordynatora naukowego, profesora Silvestra Greco, ale także z innymi ważnymi instytucjami, takimi jak Slow Food International, Uniwersytet Nauk Gastronomicznych w Pollenzo, Polieco i Coripet.
W ramach projektu Plastic No More stworzono również łańcuch odzyskiwania i recyklingu butelek plastikowych, który przyczynia się do większego wykorzystania tworzyw PET pochodzących z recyklingu. Jednocześnie w ramach projektu testowane są nowe biodegradowalne lub kompostowalne materiały, które mogą zastąpić butelki, nakrętki i inne opakowania.
POZNAJ PROJEKT
missing 1

ZIELONE PODEJŚCIE

Ekologiczne podejście Olitalia doprowadziło do powstania projektu Plastic No More.

Zapewnienie zrównoważonego charakteru i dążenie do ograniczenia oddziaływania na środowisko są zapisane w DNA marki. Na przykład od lipca 2018 r. 100% nabywanej przez nas energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dwa systemy fotowoltaiczne dostarczają łącznie 377,85 KW. Z ekologicznego punktu widzenia każdy KW wyprodukowany przez instalacje fotowoltaiczne pozwala uniknąć spalania 0,25 kg oleju i emisji 0,3-0,7 kg CO2 do atmosfery. Od listopada 2018 r. rozpoczęliśmy proces wymiany oświetlenia w naszym zakładzie produkcyjnym na system LED, który zostanie ukończony w 2019 r. i rozszerzony również na magazyny i nowe powierzchnie biurowe w budowie.

ODEJŚCIE OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU

Zgodnie z wprowadzonymi niedawno przepisami Parlamentu Europejskiego znoszącymi produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych Olitalia dąży do ograniczenia zużycia plastiku głównie w odniesieniu do opakowań produktów gotowych poprzez zmniejszenie ich wagi oraz stosowanie tworzywa rPET i alternatywnych produktów biodegradowalnych. Ponadto w biurach firmy wyeliminowano jednorazowe artykuły z tworzyw sztucznych, takie jak kubki, talerze, sztućce i słomki. W automatach nie sprzedaje się już plastikowych butelek, a gorące napoje podawane są w papierowych kubkach z drewnianymi mieszadłami.
Plastic no more