Plastic no more: Olitalia potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę środowiska

Olitalia potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, podejmując konkretne działania razem ze swoimi pracownikami.

W ramach projektu Plastic no more Olitalia już od dłuższego czasu podejmuje działania na rzecz ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych, zwłaszcza w odniesieniu do opakowań gotowych produktów. Celem tych działań jest zmniejszenie wpływu na środowisko oraz osiągnięcie ekologicznego i zrównoważonego poziomu produkcji.
Kolejnym ważnym krokiem podjętym w celu ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych jest zmiana codziennego stylu życia i przyzwyczajeń przez wszystkich pracowników Olitalia.
Parlament Europejski przyjął niedawno dyrektywę w sprawie wycofania z użycia jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych, które stanowią jedną z największych grup odpadów zanieczyszczających morza i oceany. W ślad za strategią unijną powinny niebawem pójść krajowe przepisy wdrażające tę dyrektywę. Dlatego postanowiliśmy oszacować zużycie jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych w Olitalia i okazało się, że w 2017 r. nasi pracownicy kupili w firmowych automatach prawie 10 tys. półlitrowych butelek wody. Ta zaskakująco wysoka liczba zmotywowała nas do zmiany nawyków dotyczących spożycia wody wśród pracowników firmy.
W związku z tym zainstalowaliśmy w firmie dystrybutory wody. To samo zrobiliśmy również w naszej wytwórni octu Acetaia Giuseppe Cremonini. Każdy pracownik otrzymał ponadto stalową butelkę o pojemności 500 ml, którą można łatwo dezynfekować i używać ponownie.
W ostatnim czasie włoski Minister Środowiska, a także kilka uczelni wyższych i przedsiębiorstw poszło za przykładem Olitalia i poparło podjęte przez nas działania na rzecz zrównoważoności środowiskowej.

Plastic no more: Olitalia potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę środowiska 1