Olitalia

Plastic no more
(Ukidanje plastične ambalaže)

Ovaj projekat je pokrenut u januaru 2018. godine s ciljem da se smanji upotreba plastike.

Partneri projekta

Partneri projekta

U projekat "Plastic No More" (Ukidanje plastične ambalaže) uključeni su brojni partneri. Ovaj projekat vodi Zoološki istraživački institut "Anton Dohrn" iz Napulja, na čijem se čelu nalazi direktor odeljenja za istraživanje i profesor Silvestro Greko. Udruženje "Slow Food International", Univerzitet za istraživanje gastronomskih nauka u Polencu, Polieko, Koripet, udruženja Lipu i MareVivo takođe su važni partneri koji nam pomažu da ostvarimo pomenuti cilj.

Mere za smanjenje plastične ambalaže

 • Od svih trenutnih dobavljača plastičnog materijala kao i od ostalih potencijalnih dobavljača traži se da koriste održive sirovine kako bi se dobili artikli sa sledećim karakteristikama:
  • Kalupi za flaše: smanjenje težine i prelazak na recikliranu plastiku R-PET
  • Lakše plastične folije
 • Ekološki dizajn
 • Testiranje u skladu s novim materijalima
 • Okrugli sto s velikim distributerima na malo s ciljem da se podstakne upotreba nove ekološki prihvatljive flaše (drugačiji oblik u cilju smanjenja težine pakovanja, izrađene od R-PET materijala) i da se pokrene sistem skupljanja PET flaša pomoću kompaktora na prodajnim punktovima, sa podsticajima za potrošače
Mere za smanjenje plastične ambalaže
Mere preduzete za smanjenje uticaja proizvoda na životinu sredinu

Mere preduzete za smanjenje uticaja proizvoda na životinu sredinu

 • Od 2012. godine smanjili smo težinu PET ambalaže različitih dimenzija (u cilju manje potrošnje sirovina)
 • Od 2013. godine koristimo novu staklenu flašu "Evolution" čije su prednosti ušteda sirovina, optimizacija logistike. 

Mere preduzete za manju proizvodnju otpada

Od 2011. godine usavršili smo linije za proizvodnju PET boca (svih veličina) u cilju da znatno smanjimo količinu ambalaže
Mere preduzete za manju proizvodnju otpada
Kružna ekonomija

Kružna ekonomija

 • Rad sa firmom Polieko na organizaciji lanca za reciklažu PET materijala
 • Reciklirani PET ili R-PET može se koristiti za proizvodnju novih flaša, s obzirom da italijanski zakon dozvoljava da do 50% ambalaže u direktnom kontaktu s hranom bude od reciklirane plastike.

Podrška istraživanja

 • Pronaći prirodne materijale koji su potuno biorazgradivi
 • Pronaći novi materijal koji u potpunosti može da zameni plastičnu ambalažu. Pronaći i podržati partnerstva s univerzitetima i start-up firmama da se razvije prirodni materijal koji je potpuno biorazgradiv.
 • Zahvaljujući radu s ekološkim udruženjima u obrazovne svrhe Mare Vivo i Lipu realizuju se informativne kampanje (on-line, na kompaktorima koji će biti stavljeni na prodajna mesta...).
Podrška istraživanja
Plan poboljšanja održivosti na radnom mestu

Plan poboljšanja održivosti na radnom mestu

U skladu s najnovijim pravilima Evropskog parlamenta kojima se ukidaju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, firma Olitalia želi da smanji upotrebu plastike na prvom mestu kada je u pitanju ambalaža gotovih proizvoda. Štaviše, u kancelarijama firme eliminisan je plastični materijal za jednokratnu upotrebu kao što su čaše, tanjiri, pribor za jelo i slamčice . U automatima nema više plastičnih flaša, a topli napitci se služe u papirnim čašama s drvenim štapićima za mešanje. Olitalia je odlučila da dodatno podigne svest kod svojih zaposlenika kojih ima preko 130, tako što je svakom od njih podelila flaše vode od nerđajućeg čelika od 500 ml i instalirala nekoliko aparata za vodu u svojim prostorijama kao i u firmi za proizvodnju sirćeta kako bi oni mogli napuniti ove flaše vodom sa sobnom temperaturom, hladnom ili gaziranom vodom. Nadalje, određene su smernice da se izbegne rasipanje energije i vode, kao i smernice za uspešnije sakupljanje otpada koji se može reciklirati. Ostatke hrane prikupljaju specijalizovane firme s ciljem da ih ponovo upotrebe za ishranu životinja ili proizvodnju biodizela.

Future goals

Plastic no more
Lean proizvodnja
Proizvodnja obnovljive energije