Plastic no more: Olitalia se i dalje zalaže za zaštitu životne sredine

Olitalia se i dalje zalaže za zaštitu životne sredine i preduzima konkretne radnje zajedno sa svojim radnicima.

S projektom "Plastic no more" Olitalia je preduzela radnje da smanji upotrebu plastike na duže vreme, posebno prilikom ambalažiranja gotovih proizvoda. Cilj je da se smanji uticaj na životnu sredinu i da se dostigne ekološki prihvatljiv i održiv nivo proizvodnje.
Drugi važan korak u cilju smanjenja upotrebe plastike je promena koju su napravili svi oni koji rade u firmi Olitaliji u njihovom svakodnevnom životu i navikama.
Evropski parlament je nedavno odobrio direktivu čiji je cilj zabrana plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu, koji predstavljaju otpatke kojima se najčešće zagađuju mora i okeani, a uskoro bi trebali da se primene i drugi nacionalni propisi koji sprovode ovu europsku strategiju. Zbog toga smo odlučili da analiziramo potrošnju plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu u firmi Olitalia, tako da se ispostavilo da su naši zaposleni u 2017. godine kupili gotovo 10.000 flaša vode od pola litre u samouslužnim aparatima. To je bila impresirajuća cifra pa smo došli do zaključka da je potrebno promeniti naviku ljudi koji rade u našoj firmi što se tiče potrošnje vode.
Tako smo u radnim prostorijama instalirali nekoliko aparata za vodu. Isto se desilo i s našom firmom za proizvodnju sirćeta Đuzepe Kremonini. Radnicima je data flaša od 500 ml za višekratnu upotrebu koju su mogli da dezinfikuju po potrebi, ali ne i da nose sa sobom u proizvodni ili skladišni prostor.
Nedavno je Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Italije zajedno s nekim univerzitetima i firmama sledilo primer firme Olitalia i održivi izbor koji smo napravili.

Plastic no more: Olitalia se i dalje zalaže za zaštitu životne sredine 1
Kolačići nam pomažu u pružanju naših usluga. Ako koristite ove usluge, prihvatate kolačiće. Info