Plastic no more: Olitalia se i dalje zalaže za zaštitu životne sredine

Olitalia se i dalje zalaže za zaštitu životne sredine i preduzima konkretne radnje zajedno sa svojim radnicima.

S projektom "Plastic no more" (Ukidanje plastične ambalaže) Olitalia je preduzela radnje da smanji upotrebu plastike na duže vreme, posebno prilikom ambalažiranja gotovih proizvoda. Cilj je da se smanji uticaj na životnu sredinu i da se dostigne ekološki prihvatljiv i održiv nivo proizvodnje.
Drugi važan korak u cilju smanjenja upotrebe plastike je promena koju su napravili svi oni koji rade u firmi Olitaliji u njihovom svakodnevnom životu i navikama.
Evropski parlament je nedavno odobrio direktivu čiji je cilj zabrana plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu, koji predstavljaju otpatke kojima se najčešće zagađuju mora i okeani, a uskoro bi trebali da se primene i drugi nacionalni propisi koji sprovode ovu europsku strategiju. Zbog toga smo odlučili da analiziramo potrošnju plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu u firmi Olitalia, tako da se ispostavilo da su naši zaposleni u 2017. godine kupili gotovo 10.000 flaša vode od pola litre u samouslužnim aparatima. To je bila impresirajuća cifra pa smo došli do zaključka da je potrebno promeniti naviku ljudi koji rade u našoj firmi što se tiče potrošnje vode.
Tako smo u radnim prostorijama instalirali nekoliko aparata za vodu. Isto se desilo i s našom firmom za proizvodnju sirćeta Đuzepe Kremonini. Radnicima je data flaša od 500 ml za višekratnu upotrebu koju su mogli da dezinfikuju po potrebi, ali ne i da nose sa sobom u proizvodni ili skladišni prostor.
Nedavno je Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Italije zajedno s nekim univerzitetima i firmama sledilo primer firme Olitalia i održivi izbor koji smo napravili.

Plastic no more: Olitalia se i dalje zalaže za zaštitu životne sredine 1